The Nerd Herd

Microsoft Entra

September 9, 2022

I detta avsnitt försöker Viktor få de andra att förstå vad Microsofts nya satsning Entra gör.

Markus Lassfolk  @lassfolk  http://isolation.se/

Mikael Nyström @mikael_nystrom  https://deploymentbunny.com/

Viktor Hedberg @headburgh https://hedbergtech.se/

Johan Persson @JoPe72 https://blog.johanpersson.se