The Nerd Herd

MVP…

March 7, 2022

I detta avsnitt pratar Mikael Nyström, Victor Hedberg och Johan Persson om vad det innebär att vara Microsoft MVP - Most Valuable Professional

Markus Lassfolk  @lassfolk  http://isolation.se/
Mikael Nyström @mikael_nystrom  https://deploymentbunny.com/
Viktor Hedberg @headburgh https://hedbergtech.se/
Johan Persson @JoPe72 https://blog.johanpersson.se